Brugertilfredshedsundersøgelse

I Lyngby-Tårbæk gennemfører kommunen hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre på dagtilbudsområdet. I Børnehuset Fuglsang anvender vi denne som afsæt for refleksioner over, hvordan vi, både kan fortsætte det gode arbejde, men også hvad vi kan blive endnu bedre til.