Retningslinjer for samvær i arbejdet med børn

Dette dokument er vores arbejdsredskab, det skal opfordre til dialog og debat om måden vi ønsker at være sammen på i Fuglsang.

Retningslinjerne er senest drøftet i bestyrelsen 30.8.2017 og gennemgået i personalegruppen aug. 2017