Lidt om os

Lidt om os.

Børnehuset Fuglsang består af to bygninger, der ligger lige over for hinanden.

I Østhuset, der er placeret på Askevænget 2, har vi 36 vuggestue børn fordelt på tre stuer. Hver stue har to pædagoger og en medhjælper ansat. I Østhuset arbejder vi bevidst med overgangen til børnehaven. Vi har fælles aktiviteter, går på besøg - og får besøg. Når vi skal starte i børnehave, bliver den store overgang fejret med maner, med velkomst af Vesthusets børn med flag og balloner.

I Vesthuset der ligger lige ovre på den anden side af vejen, på Geels plads 44, har vi 60 børnehave børn fordelt på tre stuer med to pædagoger og en medhjælper. Alle vores stuer arbejder aldersintegrerede og har børn i aldersgruppen 3-6 år. Det har vi fordi vi synes det er vigtigt, at alle børn får mulighed for, at være i grupper, hvor man er en af de bedste, men også oplever at lære af andre. Udover deres stue, arbejder vores ældste børn i perioder sammen om forskellige projekter i det vi kalder Uglerne, hvor de blandt andet laver teater.

Husene deler to ydermere fastansatte vikarer der flytter rundt efter behov.

I kan læse mere om vores pædagogiske principper ved fanebladet "sådan gør vi hos os" Vi viser også gerne rundt i vores huse og afholder rundvisning den sidste onsdag i måneden kl. 10 - I kan tilmelde jer telefonisk på 45 28 57 40. I juni og juli vil rundvisninger lægges løbende. Ring og hør hvad der er af muligheder.