Forældresamarbejde og forældresamtaler

I er altid velkomne til at kan komme med Jeres undren over, hvorfor vi arbejder på en bestemt måde. I er altid velkomne til at spørge gruppens personale, souschefen eller lederen. Vi lægger vægt på, at vi i den daglige dialog, får informationer om barnet og giver information den anden vej.

I Fuglsang holder vi udviklings samtaler med forældrene på denne måde

  • Inden for tre måneder efter start i Vuggestue: Vedrørende indkøringens forløb og jeres og barnets trivsel.
  • Det halvår hvor barnet bliver to år Trivsel og udviklingssamtale
  • Det halvår hvor barnet skal i børnehave: Trivsel og udviklingssamtale
  • Inden tre måneder efter start i Børnehave: Vedrørende indkøringens forløb og jeres og barnets trivsel.
  • Foråret det år jeres barn fylder 5
  • Foråret det år jeres barn fylder 6

I vil blive inviteret via børnelynet til disse samtaler. Der er her udover, mulighed for, at få en samtale med stuens pædagog, hvis I eller pædagoger oplever det nødvendigt.

Opstartssamtaler vil altid ligge klokken 9. De øvrige samtaler ligger ca. fra kl. 14:30-17:30